Όλες οι προυποθέσεις για διαγραφή των οφειλών από τις τράπεζες


Δύο χρόνια τώρα βρίσκεται σε ισχύ ο ν. 3869/2010 γνωστός και ως νόμος Κατσέλη που δίνει τη δυνατότητα σε υπερχρεωμένους πολίτες που όμως δεν είναι έμποροι μέσω της προσφυγής τους στο...

Ειρηνοδικείο να πετύχουν τη διαγραφή μέρους των οφειλών τους.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο κ. Άννα Κορσάνου που ειδικεύεται στις διαγραφές χρεών, οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στο νόμο αυτό είναι:

α) Να είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, συνταξιούχος, άνεργος, ελεύθερος επαγγελματίας)

β) Να βρίσκεται σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των οφειλών του (κάτι τέτοιο αποδεικνύεται με την κάρτα ανεργίας ή με την μείωση των μισθών)

γ) Να μην έχει περιέλθει δολίως στην κατάσταση αυτή.

Κάποια σημεία που πρέπει να τονιστούν είναι τα εξής:

Στο νόμο αυτό δεν υπάγονται έμποροι υπάγονται όμως πρώην έμποροι με την προϋπόθεση ότι έκαναν παύση των πληρωμών τους μετά τη λήξη της εμπορικής τους δραστηριότητας, όπως επίσης υπάγονται και οι μικρέμποροι.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το ζήτημα των εγγυητών, των συνοφειλετών και πρόσθετων μελών σε πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση αυτή και αυτοί χρωστούν ολόκληρο το ποσό και αν θέλουν να απαλλαγούν πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Με λίγα λόγια η απαλλαγή του πρωτοφειλέτη από τα χρέη δεν συνεπάγεται και απαλλαγή του εγγυητή και του συνοφειλέτη από τα χρέη.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι :

α) Το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού το οποίο σχεδόν πάντα αποτυγχάνει

β) Η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Στο Ειρηνοδικείο μπορεί να παρασταθεί μόνος του ο οφειλέτης, εν τοις πράγμασι όμως η διαδικασία είναι απαιτητική και χρειάζεται τις γνώσεις και την καθοδήγηση ενός νομικού.

Ιδιαίτερο θέμα έχει δημιουργηθεί με τις μακρινές δικασίμους, δηλαδή τις ημερομηνίες διεξαγωγής της δίκης, που δίνονται από τα δικαστήρια.

Υπάρχουν Ειρηνοδικεία που δίνουν δικασίμους και το έτος 2019. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που προσφεύγουν στο Ειρηνοδικείο. Εν τούτοις η κύρια κατοικία μπορεί μέχρι τότε να προστατευθεί με τη διαδικασία της χορήγησης προσωρινής διαταγής ή με ασφαλιστικά μέτρα εφόσον εκδοθεί κάποια διαταγή πληρωμής.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Κορσάνου πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν μπορούν όλοι οι δανειολήπτες να βοηθηθούν από το νόμο αυτό παρά μόνο όσοι έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις από το νόμο. Οι δανειολήπτες που δεν έχουν τις προϋποθέσεις ή μία αίτηση στο Ειρηνοδικείο που δεν είναι συνταγμένη με το σωστό νομικό τρόπο κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε μία απορριπτική απόφαση.

Επομένως οι πολίτες που έχουν τις προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη διέξοδο του Ειρηνοδικείου σαν ένα μέσο για τη διαγραφή των χρεών τους. Οι δανειολήπτες που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αναγκαστικά θα πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ρύθμιση γι αυτούς με τις Τράπεζες στις οποίες χρωστούν. 

vivanews.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.