Φυσικό αέριο και στα οχήματα: Τα υπέρ και τα κατά

Ηταν (και είναι) κάποτε η βενζίνη, μετά ήρθε το υγραέριο, που κέρδισε μικρό μερίδιο στην αγορά και εντός ολίγου έρχεται και το φυσικό αέριο.
Αυτά είναι τα καύσιμα με τα οποία μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η μηχανική υποδομή.

Την αγορά της κίνησης οχημάτων με φυσικό αέριο, που βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα, επιχειρεί να «ανοίξει» η κυβέρνηση. Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται ρυθμίσεις που καθιστούν ευκολότερη και οικονομικότερη τη μετασκευή οχημάτων που κινούνται με συμβατικά καύσιμα, ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα κίνησης και με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG - Compressed Natural Gas).

Τα οχήματα που κινούνται στη χώρα μας με φυσικό αέριο CNG είναι εξαιρετικά λίγα, σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, καθώς, εκτός από το προβλήματα στη μετασκευή του κινητήρα,απουσιάζουν και τα πρατήρια από τα οποία ο χρήστης θα μπορούσε να προμηθευτεί φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αλλαγές που προωθούνται με το σχέδιο νόμου μειώνουν σημαντικά το οικονομικό κόστος για τη μετατροπή των κινητήρων των οχημάτων σε «διπλού καυσίμου».

Οι μετατροπές κινητήρων θα πραγματοποιούνται από κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων. Στα τροποποιημένα οχήματα που θα κινούνται με καύσιμο πεπιεσμένο φυσικό αέριo CNG θα πραγματοποιείται έλεγχος διασκευασμένου κινητήρα από τα ΚΤΕΟ, όπως ήδη συμβαίνει με τις μετασκευές οχημάτων προκειμένου να κινούνται με υγραέριο (PLG).

Το κόστος για την κίνηση ενός οχήματος με φυσικό αέριο υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερο από το 1/3 αυτού της βενζίνης. Ομως σχετικά υψηλό είναι το κόστος εγκατάστασης κινητήρα CNG, το οποίο κυμαίνεται από 850 έως 1.300 ευρώ για όχημα 1.400 κυβικών. Αν το όχημα είναι 1.600 κυβικά και άνω το κόστος ανέρχεται στα περίπου 1.800 ευρώ.

Πάντως, σε περίπτωση που τελεσφορήσει η συζήτηση για επιδότηση της εγκατάστασης κινητήρα CNG από το ΕΣΠΑ, τότε το κόστος θα μειωθεί δραστικά. Αυτό όμως θα γίνει σε βάθος χρόνου.
Espressonews.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.