Πρωταθλήτριες σε φορολογικές παραβάσεις Αθήνα και Κρήτη

Παραβάσεις σε 270 επιχειρήσεις εντόπισαν τα συνεργεία προληπτικών ελέγχων
των ΔΟΥ, κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε 2.723 επιχειρήσεις την προηγούμενη εβδομάδα (2.12.2013 έως 8.12.2013).

Ο μεγαλύτερος αριθμός παραβάσεων, σε σύνολο 398 που εντοπίστηκαν, αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων ή άλλων φορολογικών στοιχείων.  Η αξία των προστίμων που αναλογούν στις παραβάσεις αυτές ανέρχεται σε 315.400 ευρώ. Η μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζεται στην Αθήνα (107 παραβάσεις) και στην Κρήτη (39 παραβάσεις).
Real.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.