Στα 62, 29 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Στα 62,29 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ σε σχέση με το 2012 αυξήθηκαν κατά 7,16 δισ. ευρώ.


Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τον Δεκέμβριο 2013 έμειναν απλήρωτοι φόροι συνολικού ύψους 1,015 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 να ανέλθουν στα 9,278 δισ. ευρώ.

Αν στα υπερήμερα χρέη του 2013 αθροιστούν οι παλαιές οφειλές 53,01 δισ. ευρώ (έως 31 Δεκεμβρίου 2012), τότε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν το 2013 στα 62,29 δισ. ευρώ, από 55,130 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 7,16 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Από τα ληξιπρόθεσμα χρέη προ του 2013 το υπουργείο Οικονομικών είχε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013 εισπράξει 1,518 δισ. ευρώ, ενώ είχε διαγράψει ως ανεπίδεκτα είσπραξης 292 εκατ. ευρώ. Από τα χρέη που σωρεύτηκαν μέσα στο 2013 εισέπραξε μέσα στο 12μηνο 1,688 δισ. ευρώ, ενώ διέγραψε 248 εκατ. ευρώ.

Συνολικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατάφερε είτε με ρυθμίσεις είτε με κατασχέσεις να εισπράξει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα το 2013. Μόνον δε τον Δεκέμβριο ανακτήθηκαν οφειλές συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Πάντως, από τα 1,184 δισ. ευρώ βεβαιωμένων φόρων και προστίμων που οδηγήθηκαν προς διευθέτηση στη επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών η οποία αντικαταστάθηκε πλέον από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εισπράχθηκαν στο σύνολο του 2013 μόλις 14,7 εκατ. ευρώ.
Star.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.