Σύνταξη στα 50 για μητέρες με ανήλικο παιδί

Ούτε οι μητέρες με ανήλικο, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, γλιτώνουν από την αύξηση των ορίων ηλικίας με βάση τις αλλαγές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τους δύο τελευταίους ασφαλιστικούς νόμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, προκύπτει αύξηση στο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει έως και τα 12 έτη, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη.

Συγκεκριμένα, μητέρες ανήλικων που έχουν ξεκινήσει τον εργασιακό τους βίο πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 1992, εάν έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, τότε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 50 έτη, με μειωμένη σύνταξη και στα 55 έτη με πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα, αν συμπληρωθεί το όριο των 5.500 ημερών ασφάλισης το 2011, τότε η μειωμένη σύνταξη χορηγείται στα 52 έτη και η πλήρης στα 57 έτη. Επίσης, για συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης το 2012, η μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 55 έτη και η πλήρης στα 60 έτη. Στην περίπτωση που συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, τότε η σύνταξη χορηγείται μειωμένη στα 60 έτη και πλήρης στα 65 έτη ασφάλισης.

Για μητέρες ανηλίκων που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 1993, τότε το όριο ηλικίας για τις περιπτώσεις που συμπληρώνονται οι 5.500 ημέρες ασφάλισης από το 2013 και μετά, αυξάνεται στα 62 έτη για μειωμένη σύνταξη και στα 67 έτη για πλήρη σύνταξη.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι ίδιες οι προϋποθέσεις ισχύουν και για πατέρα ασφαλισμένο στο ΙΚΑ με ανήλικο τέκνο υπό την προϋπόθεση να υπάρχει χηρεία.
Πηγή: sknews.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.