Κάθε μήνα θα πληρώνουμε τρία ευρώ για τη ΝΕΡΙΤ μέσω ΔΕΗ

Με το ποσό των 3 ευρώ  το μήνα θα επιβαρύνονται  από σήμερα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ υπέρ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα  γίνει ΝΕΡΙΤ,    αντί των  4,24 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο γ τέλος για  την πρώην ΕΡΤ, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Π. Καψής.


Το ανταποδοτικό τέλος ισχύει συγκεκριμένα  από 1.1.2014 μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και εισπράττεται κι αυτό μέσω του ίδιου του λογαριασμού  ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος έχουν προϋπολογιστεί στα 191 εκατ. ευρώ  για το 2014,  από τα οποία τα 101 εκατ. καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρεία θα συνεισφέρει  με τη σειρά της 91,4 εκατ. στο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014.
Star.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.